کلیدواژه‌ها = شرکت‌های دانش‌بنیان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی اثر تأمین مالی از صندوق‌های ریسک‌پذیر بر سودآوری شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 29-40

سکینه سجودی؛ پرویز محمدزاده؛ امیر فاتح


2. شناسایی الگوهای انگیزشی کارآفرینان در راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 47-62

سهیلا خویشتن‌دار؛ معصومه دانش‌شکیب


3. نقش قانون برگزاری مناقصات در سیاست تدارکات دولتی حامی نوآوری

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 77-90

میثم نریمانی؛ محمد حسین پیروی؛ مصطفی شالبافی


4. شناسایی روش‌های یادگیری در مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان: رویکردی کیفی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-76

زهره زین‌الدینی بیدمشکی؛ محمود ابوالقاسمی؛ مرتضی رضایی‌زاده؛ اباصلت خراسانی


5. الگوی عوامل مؤثر بر رشد پایدار شرکت‌های فناور نوپا در ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 78-90

رضا نقی زاده؛ جعفر حیدری؛ علی محمد میثمی


7. بررسی توانمندی‌های سازمانی چهار شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد دانشگاه شریف

دوره 7، شماره 3، بهار 1393، صفحه 39-54

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ سروش طالبی؛ وحید علی عسگری