دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 43، پاییز 1398 
2. تحلیل روشمند محتوای مقالات فصلنامه سیاست علم و فناوری: 1387 تا 1396

صفحه 1-14

محمد یمنی دوزی سرخابی؛ احمد محجوبیان؛ فاطمه نصراللهی‌نیا؛ حسین نصیری


4. بررسی رابطه بین الگوی حاکمیت همکاری‌های نوآوری با کارایی همکاری

صفحه 31-46

سعیدحسین رفیعی؛ سیدحبیب‌الله طباطبائیان؛ منوچهر منطقی


6. شناسایی روش‌های یادگیری در مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان: رویکردی کیفی

صفحه 63-76

زهره زین‌الدینی بیدمشکی؛ محمود ابوالقاسمی؛ مرتضی رضایی‌زاده؛ اباصلت خراسانی