کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 13
2. تحلیل کیفی تجارب فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هیأت‌علمی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-86

ناصر شیربگی؛ پریسا غلامی


3. تحلیل سیاست‌های مورد تأکید اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 2-16

مریم قائدی؛ مهرداد مدهوشی؛ نادر رازقی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


4. تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی‌سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 44-54

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران


5. الگوی بین‌المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-43

محمد نیک بین؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ رضا ماحوزی


6. بررسی و استخراج معیارهای موثر بر رتبه بندی دانشگاه های ایران از منظر اسناد فرادستی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 55-70

محمد رضا زارع بنادکوکی؛ محمد علی وحدت زاد؛ محمد صالح اولیاء؛ محمد مهدی لطفی


7. تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-90

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران


8. سناریونگاری آینده آموزش عالی ایران و کارکرد فناوری اطلاعات در آن

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-82

غلامعلی منتظر؛ نگار فلاحتی


12. بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضای هیئت علمی در آموزش عالی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 91-102

حسین محمدی دوستدار؛ عبدالحمید میرحسینی