کلیدواژه‌ها = فناوری
تعداد مقالات: 9
2. مرور تاریخچه مطالعات علم، فناوری و نوآوری و ضرورت ایفاء نقش دولت

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-16

ابراهیم سوزنچی کاشانی


5. رابطه‌ علم و فناوری: طرح و نقد الگوی \"فناوری به مثابه علم کاربردی\"

دوره 3، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 1-15

سعید زیباکلام؛ مهدی احمدی


6. بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب‌وکار در صنایع الکترونیک ایران

دوره 3، شماره 3، بهار 1390، صفحه 1-19

لعیا الفت؛ سید محمد اعرابی؛ مقصود امیری؛ سید سروش قاضی نوری


7. مدل بومی بلوغ دولت سیار

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 46-64

فاطمه ثقفی؛ فاطمه ناصر اسلامی؛ معصومه علیجربان


8. شناسایی و رتبه‌بندی موانع توسعه سامانه ملی خرید و فروش فناوری (فن‌بازار) در ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 99-121

سید احمد رضا علائی طباطبائی؛ مسعود موحدی


9. تحلیل وضعیت راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسی و فناوری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 97-111

رضا مهدی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ زهرا صباغیان؛ حسن فاطمی؛ علی اکبر متحدی