مهمان سردبیر :کرونا و فناوری

نامه به سردبیر

نویسنده

پژوهشگر توسعه

چکیده

مهمان سردبیر :کرونا و فناوری

عنوان مقاله [English]

Editorial

نویسنده [English]

  • Amir Hosain Khaleghi