کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 8
1. یادگیری الکترونیکی: روایت دگردیسی فناورانه در عرصه آموزش

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 15-36

غلامعلی منتظر؛ طیبه گشول دره‌سیبی


2. سناریونگاری آینده آموزش‌عالی ایران و کارکرد فناوری اطلاعات در آن

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-68

غلامعلی منتظر؛ نگار فلاحتی


3. محتوا کاوی اسناد ملی فناوری اطلاعات درایران

دوره 7، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-68

غلامعلی منتظر؛ شادی ضیغمی


4. دیدگاه‌های توسعه فناوری اطلاعات کشور مبتنی بر خوشه‌بندی دیدگاه‌های خبرگان

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 57-74

ابوالفضل کزازی؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ محمد تقی تقوی فرد؛ امیر ناظمی


6. نقش فناوری در دستیابی به چابکی در شرکت‌های الکترونیک ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 29-44

سید محمود زنجیرچی؛ لعیا الفت


7. مدل ارزیابی متوازن عملکرد پروژه‌های آینده‌نگاری فناوری اطلاعات

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 15-28

فاطمه ثقفی؛ مریم محامدپور