کلیدواژه‌ها = نظام ملی نوآوری
تعداد مقالات: 12
2. بررسی نقش سازمان‌های پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری؛ مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 63-76

سید حمزه حسنی؛ سعیدحسین رفیعی؛ علی بخشی آنی


3. ارزیابی تاثیر کارکردهای نهادهای میانجی در رفع ضعف های نظام ملی نوآوری ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-26

عفت نوروزی؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ سید سروش قاضی نوری


4. ارائه مدلی برای ارزیابی و مقایسه نظامهای ملی نوآوری: سنجش در 146 کشور و تحلیلی بر وضعیت ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 57-80

مهدی محمدی؛ مهدی الیاسی؛ سیدمصطفی محمدپور نارنجی؛ آرش شجاعی چرمینه


6. بررسی موانع توسعه فناوری‌های کشاورزی در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-10

هانیه داوودی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ خلیل کلانتری


7. تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بر پایه چرخه سیاست‌گذاری نوآوری

دوره 4، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 33-48

حجت اله حاجی حسینی؛ مهدی محمدی؛ فرهاد عباسی؛ مهدی الیاسی


9. شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 87-101

منوچهر منطقی؛ علی حسنی؛ علیرضا بوشهری