نویسنده = رضا رادفر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سرریز فناوری به شرکت‌های سرمایه‌پذیر ایرانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 47-56

علی سلیم؛ محمد رضا رضوی؛ رضا رادفر؛ فرهاد غفاری؛ مسعود افشاری مفرد


2. واکاوی عوامل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران با رویکرد تبیین مسیرهای ممکن

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-66

صنم السادات فرنودی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ رضا رادفر؛ سید حبیب الله طباطباییان