نویسنده = مهدی گودرزی
تعداد مقالات: 4
1. چارچوب ممیزی مدیریت دارایی‌های فکری در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12

مهدی گودرزی؛ مهشید جهانی؛ محمد نقی زاده


2. میهمان سردبیر

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 0-1

مهدی گودرزی


3. الگوی فرآیند تجاری‌سازی فناوری در موسسات تحقیقاتی دولتی ایران

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 41-56

مهدی گودرزی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید محمد اعرابی؛ مقصود امیری


4. بررسی روابط بین برنامه‌ریزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در شرکت‌های مبتنی بر فناوری‌های برتر در ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 47-61

محمد نقی زاده؛ پوراندخت نیرومند؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ روح الله ایزدخواه؛ فرزان مجیدفر؛ کمال محمدی؛ مهدی پاکزاد؛ مهدی گودرزی