کلیدواژه‌ها = متن‏ کاوی
تعداد مقالات: 2
1. ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاست‌گذاری دانش در این حوزه

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 45-72

محمود ناصری جزه؛ سید حبیب ا... طباطباییان؛ مهدی فاتح راد


2. روشی نوین برای دسته‏بندی هوشمند متون علمی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-15

بابک تیمورپور؛ محمد مهدی سپهری؛ لیلا پزشک