نویسنده = جواد پورکریمی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی: یک مطالعه پدیدارشناسانه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-38

محسن نظرزاده زارع؛ جواد پورکریمی؛ خدایار ابیلی؛ غلامرضا ذاکر صالحی


2. مدل مفهومی تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاه ها؛ با تاکید بر عامل دروازه بان فناوری دانشگاهی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-53

امین پژوهش جهرمی؛ جواد پورکریمی؛ امیر ناصر اخوان


3. بررسی مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در ایران: پیمایشی در دانشگاه های جامع کشور

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-24

محسن نظرزاده زارع؛ جواد پورکریمی؛ غلامرضا ذاکر صالحی