نویسنده = رضا اسدی فرد
تعداد مقالات: 2
1. شامتک و درس های شکست آن برای شبکه های نوظهور علم و فناوری

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-17

رضا اسدی فرد؛ سید حبیب اله طباطبائیان


2. گونه‌شناسی ساختارهای مدیریتی شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران: مطالعه چندموردی

دوره 3، شماره 3، بهار 1390، صفحه 61-78

سید حبیب الله طباطباییان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمد رضا تقوا؛ رضا اسدی فرد