نویسنده = فاطمه ثقفی
تعداد مقالات: 6
1. عوامل موثر بر تقویت روابط در شبکه‌های همکاری از نگاه سرمایه اجتماعی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 2-16

سیدحامد مزارعی؛ فاطمه ثقفی؛ محمد خوانساری؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ رضا اسدی‌فرد


2. الگوی شکل‌گیری بوم‌سازگان کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری نوآیند

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 13-28

سحر کوثری؛ علیرضا یاری؛ فاطمه ثقفی


3. مدل ملی توسعه دولت الکترونیکی ایران

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 27-40

فاطمه ثقفی؛ بهروز زارعی؛ سید مهدی دیباج


4. مدل بومی بلوغ دولت سیار

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 46-64

فاطمه ثقفی؛ فاطمه ناصر اسلامی؛ معصومه علیجربان


5. توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-13

پیمان اخوان؛ النوش اولیایی؛ نسرین دسترنج ممقانی؛ فاطمه ثقفی


6. مدل ارزیابی متوازن عملکرد پروژه‌های آینده‌نگاری فناوری اطلاعات

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 15-28

فاطمه ثقفی؛ مریم محامدپور