نویسنده = سید سپهر قاضی‌نوری
تعداد مقالات: 3
1. چالش‌های سیاست‌گذاری برای تحقیقات بنیادی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 347-361

طه شوکتیان؛ سید سپهر قاضی‌نوری


2. یادگیری فناورانه و سیاست‌های حمایت از آن

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 439-454

سید سپهر قاضی‌نوری؛ آیدا مهاجری


3. نامه سردبیر

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388

سید سپهر قاضی‌نوری