کلیدواژه‌ها = تولید علم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل وضعیت راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسی و فناوری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 97-111

رضا مهدی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ زهرا صباغیان؛ حسن فاطمی؛ علی اکبر متحدی


2. بررسی آماری وضعیت تولید فناوری و ثبت اختراعات مرتبط با فناوری نانو در کشورهای مختلف

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-13

سعید امیری؛ نادر نیککام؛ مجید صاحبی‌نژاد