کلیدواژه‌ها = استراتژی فناوری
تعداد مقالات: 2
1. مؤلفه‌های ضروری برای شکل‌گیری شرکت‌های نانوفناوری در ایران

دوره 4، شماره 3، بهار 1391، صفحه 1-16

پوراندخت نیرومند؛ فاطمه میرجلیلی؛ جهانیار بامداد صوفی


2. بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب‌وکار در صنایع الکترونیک ایران

دوره 3، شماره 3، بهار 1390، صفحه 1-19

لعیا الفت؛ سید محمد اعرابی؛ مقصود امیری؛ سید سروش قاضی نوری