نویسنده = حبیب‌الله طباطبائیان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پیاده‌سازی سیاست‌های علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 61-75

حبیب‌الله طباطبائیان؛ مهدی فاتح راد؛ سید محمدحسین شجاعی