نویسنده = عبدالرضا نوروزی چاکلی
تعداد مقالات: 3
1. ارزش‬گذاری شاخص‌های ارزیابی پژوهش در حوزه‌های مختلف علوم در ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-40

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ رقیه قضاوی؛ بهجت طاهری


2. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ضریب تأثیر نشریات حوزه اقتصاد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 43-53

هاشم عطاپور؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن زاده


3. هم تالیفی در مقالات ایرانی مجلات ISI در طول سالهای 1989 تا 2005 و رابطه آن با میزان استناد به آن مقالات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 11-21

سولماز بقایی؛ محمد حسن زاده؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی