نویسنده = محمد حسن زاده
تعداد مقالات: 4
1. ابعاد شبکه هم‏ نویسندگی بین ‏المللی ایران در حوزه نانوفناوری

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 31-44

محمد حسن زاده؛ رضا خدادوست


2. سازوکار ملی ترویج علم در ایران؛ با تمرکز بر سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی

دوره 4، شماره 3، بهار 1391، صفحه 17-38

آزاده حیدری؛ محمد حسن زاده؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


3. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ضریب تأثیر نشریات حوزه اقتصاد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 43-53

هاشم عطاپور؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن زاده


4. هم تالیفی در مقالات ایرانی مجلات ISI در طول سالهای 1989 تا 2005 و رابطه آن با میزان استناد به آن مقالات

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 11-21

سولماز بقایی؛ محمد حسن زاده؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی