نویسنده = سیدمحمدصادق امامیان
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب رویکرد مناسب در تعیین اولویت های تحقیقاتی فناوری : فناوری غشا در شرکت ملی گاز ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-11

ناصر باقری مقدم؛ مهدی صحاف‌زاده؛ سیدمحمدصادق امامیان؛ عبداله ایران خواه