راهنمای داوران

راهنمای داوران

داوران محترم فصلنامه سیاست علم و فناوری، لطفاً توجه داشته باشند که فرآیند داوری به شکل Double blind review است یعنی همانطور که شما اسم نویسنده را نمی دانید، قطعاً نام شما هم محفوظ خواهد ماند. لذا خواهشمند است بدون هیچ ملاحظه و صرفاً براساس شاخصهای علمی، با دقت و سرعت بالا نسبت به داوری اقدام فرمایید.

توضیحات تفصیلی شما به اصلاح مسیر پژوهشها کمک می­کند لذا از رد یا قبول کلی مقالات خودداری فرموده و دلایل خود را مشروح بنویسید.