کلیدواژه‌ها = ابزارهای سیاستی
تحلیل ابزارهای سیاستی همکاری فناورانه سه شرکت بزرگ با شرکت‌های کوچک فناور

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 2-18

10.22034/jstp.2021.14.3.1272

کیارش فرتاش؛ مصطفی محسنی کیاسری؛ الناز مسماع خسروشاهی


سیاست‌های تشویق نوآوری باز

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 379-393

هادی سیادتی؛ مسعود افشاری مفرد


بررسی اهداف و ابزارهای سیاستی در اسناد مرتبط با علم و فناوری

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 71-86

سیدسروش قاضی‌نوری؛ حمید کاظمی؛ سعید روشنی؛ نیلوفر ردائی