کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری
سیاست‌های تشویق نوآوری باز

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 379-393

هادی سیادتی؛ مسعود افشاری مفرد


تحلیل سیاست‌های مورد تأکید اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 2-16

10.22034/jstp.2018.10.3.539488

مریم قائدی؛ مهرداد مدهوشی؛ نادر رازقی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


الگوی بین‌المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی

دوره 10، شماره 3، مهر 1396، صفحه 33-43

محمد نیک بین؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ رضا ماحوزی