کلیدواژه‌ها = ا نواع علوم اجتماعی و علوم انسانی
تعداد مقالات: 1
تدوین الگوی چندوجهی ارزیابی توسعه علوم انسانی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-103

محمدامین قانعی راد؛ مریم محمودی؛ حسین ابراهیم آبادی