کلیدواژه‌ها = محصولات و سامانه‌های پیچیده
تعداد مقالات: 3
2. نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده: توربین‌های گازی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 55-70

مصطفی صفدری رنجبر؛ حسین رحمان سرشت؛ منوچهر منطقی؛ سید سروش قاضی نوری


3. مراحل شکل‌گیری و توسعه قابلیت‌های فناورانه؛ مطالعه یک سازمان صنعتی صنایع دریایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-33

سیامک طهماسبی؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ علیرضا بوشهری؛ سید کمال طبائیان؛ جعفر قیدر خلجانی