کلیدواژه‌ها = توسعه فناوری
تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 297-314

بهزاد سلطانی؛ مرضیه شاوردی


مدل ساختاری-تفسیری سطح‌بندی عوامل اثرگذار بر ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1396، صفحه 77-90

محمود یحیی زاده فر؛ هومن شبابی؛ سعید راسخی؛ میثم شیرخدایی


بررسی موانع توسعه فناوری‌های کشاورزی در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 2، دی 1390، صفحه 1-10

هانیه داوودی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ خلیل کلانتری