کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 3
1. پیمایش عملکرد استانی گروه آزمایشی ریاضی - فنی آزمون سراسری در چهارچوب توسعه ملی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-18

سلیمان ذوالفقارنسب؛ عبدالکریم شادمهر؛ سیما نقی زاده


2. تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 87-98

ابوالفضل شاه آبادی؛ حمید سپهر دوست؛ آمنه جامه بزرگی


3. مؤلفه‌های ضروری برای شکل‌گیری شرکت‌های نانوفناوری در ایران

دوره 4، شماره 3، بهار 1391، صفحه 1-16

پوراندخت نیرومند؛ فاطمه میرجلیلی؛ جهانیار بامداد صوفی