کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 6
تحلیل الگوهای فکری تاثیرات کارآفرینی دانشگاهی بر توسعه شرکت‌‌های دانشگاه‌‌بنیان

دوره 14، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 73-90

10.22034/jstp.2022.13918

محمدرسول الماسی‌فرد؛ محسن یاراحمدی؛ حسن اروجی؛ مهدیه اروجی


شناسایی بسترهای مؤثر بر کارآفرینی محصولات فرهنگی در ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 17-28

10.22034/jstp.2020.12.3.1227

هدیه تنهایی راد؛ اکبر اعتباریان؛ علی رشیدپور


طراحی الگوی شایستگی‌های برنامه درسی کارآفرین‌محور در رشته علوم تربیتی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 77-88

10.22034/jstp.2019.11.1.1985

عبدالعارف شجاعی؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ غلامرضا شمس مورکانی


بنگاه‌های «پُررشد» و تأثیر آنها بر اشتغال در ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1397، صفحه 73-88

10.22034/jstp.2018.10.2.539485

پریسا ریاحی؛ محسن قوامی پور؛ علیرضا شکری


تعیین شاخص‌های تأثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌‌ها از این منظر

دوره 6، شماره 1، مهر 1392، صفحه 81-98

محمد مهدوی مزده؛ مائده بانک؛ محمد رضا زاهدی؛ مجید پورمسگری