نویسنده = مهدی پاکزاد
تعداد مقالات: 3
2. سیاست‌های حداکثر استفاده از توان داخلی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 411-424

بهروز نوری؛ مهدی پاکزاد


3. بررسی روابط بین برنامه‌ریزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در شرکت‌های مبتنی بر فناوری‌های برتر در ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 47-61

محمد نقی زاده؛ پوراندخت نیرومند؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ روح الله ایزدخواه؛ فرزان مجیدفر؛ کمال محمدی؛ مهدی پاکزاد؛ مهدی گودرزی