نویسنده = مریم سادات قریشی خوراسگانی
تعداد مقالات: 4
پیامدهای بی‌توجهی به تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های کارآفرین

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 51-64

10.22034/jstp.2019.11.1.2062

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ هدی سادات محسنی؛ فاطمه صباغ‌زاده


مهمان سردبیر

دوره 10، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-1

مریم سادات قریشی خوراسگانی


تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی‌سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور

دوره 10، شماره 3، مهر 1396، صفحه 44-54

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران


تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 77-90

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران