نویسنده = سید سپهر قاضی نوری
تعداد مقالات: 8
1. تبیین نهاد خلق ارزش مشترک در بومسازگان صنایع الکترونیک

دوره 14، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 74-91

10.22034/jstp.2022.13920

کامبیز قدس؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ سید سپهر قاضی نوری


2. بوم‌سازگان نوآوری یا بوم‌مرز نوآوری؟

دوره 14، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-1

10.22034/jstp.2021.13899

سید سپهر قاضی نوری


3. راهبردهای ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران از منظر نظام نوآوری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 2-16

10.22034/jstp.2018.10.4.539552

ابوالفضل آداب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید سروش قاضی نوری؛ حمیدرضا شاهوردی


4. نامه سردبیر: در سوگ دکتر قانعی‌راد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-1

سید سپهر قاضی نوری


5. مفهوم سازی مدل مارپیچ سیاست گذاری بخشی نوآوری؛ مطالعه موردی صنعت حفاری نفت و گاز ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-51

شیوا تاتینا؛ سید سپهر قاضی نوری؛ غلامعلی منتظر؛ سودابه نامدار زنگنه


6. نامه سردبیر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


7. نامه سردبیر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


8. نامه سردبیر

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری