نویسنده = جواد پورکریمی
تعداد مقالات: 3
بررسی مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در ایران: پیمایشی در دانشگاه های جامع کشور

دوره 9، شماره 3، آبان 1395، صفحه 13-24

محسن نظرزاده زارع؛ جواد پورکریمی؛ غلامرضا ذاکر صالحی


ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی: یک مطالعه پدیدارشناسانه

دوره 9، شماره 3، آبان 1395، صفحه 25-38

محسن نظرزاده زارع؛ جواد پورکریمی؛ خدایار ابیلی؛ غلامرضا ذاکر صالحی


مدل مفهومی تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاه ها؛ با تاکید بر عامل دروازه بان فناوری دانشگاهی

دوره 9، شماره 3، آبان 1395، صفحه 39-53

امین پژوهش جهرمی؛ جواد پورکریمی؛ امیر ناصر اخوان