نویسنده = سید کامران باقری
نگاهی تحلیلی به پراکندگی جغرافیایی اختراعات در ایران

دوره 5، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 17-27

سید کامران باقری؛ مژگان سمندرعلی اشتهاردی؛ صادق پیمانخواه؛ لیلا شفیعی


حفاظت از اختراعات نرم افزاری در ایران

دوره 3، شماره 2، دی 1389، صفحه 13-31

سید کامران باقری؛ مریم توکلی مقدم؛ سعید شوال‌پور؛ حمید عزیزی مرادپور