نویسنده = غلامرضا ذاکر صالحی
تعداد مقالات: 7
بررسی اثر حمایت‌های مالی دولت بر همکاری‌های تحقیق‌وتوسعه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 17-29

10.22034/jstp.2018.10.1.539420

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ محمد صادق خیاطیان یزدی؛ اسماعیل قادری فر؛ حجت رضایی صوفی


ارائه چارچوبی برای توسعه دیپلماسی علم و فناوری کشور به روش دلفی فازی

دوره 10، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-17

مهدی هاجری؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده


الگوی بین‌المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی

دوره 10، شماره 3، مهر 1396، صفحه 33-43

محمد نیک بین؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ رضا ماحوزی


تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی‌سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور

دوره 10، شماره 3، مهر 1396، صفحه 44-54

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران


چارچوب انتخاب ابزارهای تأمین مالی بر اساس خوشه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 2، تیر 1396، صفحه 13-30

سید سروش قاضی نوری؛ جهانیار بامدادصوفی؛ نیلوفر ردایی


تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 77-90

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران


بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضای هیئت علمی در آموزش عالی

دوره 1، شماره 3، مهر 1387، صفحه 91-102

حسین محمدی دوستدار؛ عبدالحمید میرحسینی