نویسنده = سید سپهر قاضی نوری
واکاوی عوامل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران با رویکرد تبیین مسیرهای ممکن

دوره 10، شماره 2، تیر 1396، صفحه 49-66

صنم السادات فرنودی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ رضا رادفر؛ سید حبیب الله طباطباییان


گـونه‌شناسی رفتار نوآوری استان‌های ایـران با تأکیـد بر عوامل اجتماعی

دوره 5، شماره 4، تیر 1392، صفحه 47-66

پریسا ریاحی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ حجت اله حاجی حسینی


استخراج دلالت‌های سیاستی رویکرد تطوری در حوزه علم و فناوری: تحلیلی تماتیک

دوره 5، شماره 2، دی 1391، صفحه 1-17

میثم نریمانی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ طاهره میر عمادی


ارائه الگویی برای حمایت شغلی از پژوهشگران آزاد کشور

دوره 4، شماره 2، دی 1390، صفحه 11-26

سید سپهر قاضی نوری؛ محمود براتی نیا؛ سارا صباغچی


مدل‌یابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم‌های مدیریت دانش

دوره 3، شماره 2، دی 1389، صفحه 65-80

صدیقه رضائیان فردوئی؛ سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 2، شماره 3، دی 1388

سید سپهر قاضی نوری


استخراج راهکارهای اصلاح نظام ملی نوآوری ایران با تکیه بر مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب

دوره 1، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 53-64

سید سپهر قاضی نوری؛ سید سروش قاضی نوری