دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 48، زمستان 1399 
2. تکوین توانمندی طراحی پایه در شرکت مپنابویلر به‌‌عنوان یک بنگاه یکپارچه‌ساز دیرآمده

صفحه 1-18

محمدرضا آراستی؛ مهدی خالقی؛ آزیتا کرمی پور؛ علیرضا اصلانی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده