دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 47، پاییز 1399 
2. عوامل موثر بر تقویت روابط در شبکه‌های همکاری از نگاه سرمایه اجتماعی

صفحه 2-16

سیدحامد مزارعی؛ فاطمه ثقفی؛ محمد خوانساری؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ رضا اسدی‌فرد


3. شناسایی بسترهای مؤثر بر کارآفرینی محصولات فرهنگی در ایران

صفحه 17-28

هدیه تنهایی راد؛ اکبر اعتباریان؛ علی رشیدپور