دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1397 
2. راهبردهای ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران از منظر نظام نوآوری

صفحه 2-16

ابوالفضل آداب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید سروش قاضی نوری؛ حمیدرضا شاهوردی


5. تحلیل تلاش‌های فرارسی فناورانه بنگاه‌های زیست‌داروی ایران

صفحه 49-63

علی صابر؛ شعبان الهی؛ مهدی مجیدپور؛ علی شایان؛ سید محمد صاحبکار


6. ارزیابی اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر توسعه نظام نوآوری فتوولتائیک در ایران

صفحه 63-77

محمدجواد دهقان اشکذری؛ طاهره میرعمادی؛ قاسم رمضان پور نرگسی