نسخه متنی مقاله

ارزش‌گذاری فناوری با رویکرد تحلیل اختیارات واقعی: مطالعه فناوری کاشی‌های نانوآنتی‌باکتریال

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • کمیل فتاحی

  دانشجوي دكتري مديريت فناوري دانشكده مهندسي پيشرفت دانشگاه علم و صنعت ايران
 • علی بنیادی نائینی

 • محمد علی شفیعا

  دانشيار دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران
اطلاعات تماس:
 • کمیل فتاحی

  Affiliation: دانشجوي دكتري مديريت فناوري دانشكده مهندسي پيشرفت دانشگاه علم و صنعت ايران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • علی بنیادی نائینی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: bonyadi@iust.ac.ir
 • محمد علی شفیعا

  Affiliation: دانشيار دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
یکی از چالش‌های حمایت از کارآفرینان، ارزش‌گذاری فناوری آنها به منظور تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. در خلال فرآیند تأمین مالی، برای سرمایه‌گذار مطلوب است که با مشخص شدن تدریجی عدم قطعیت‌ها، این حق را داشته باشد که با اعمال اختیاراتی نظیر توسعه، تحدید و یا فسخ، میزان سرمایه‌گذاری خود را افزایش و یا کاهش داده و یا حتی متوقف نماید. از سوی دیگر، منطقی است که کارآفرین در صورت اعطاء چنین اختیاراتی، ارزش بالاتری را برای فناوری خود طلب نماید. در این مقاله، مرور مطالعات و بهره‌مندی از نظرات خبرگان به عنوان روش تحلیل اختیارات واقعی ارزش‌گذاری فناوری در تأمین مالی خطرپذیر قرار گرفته است. بر خلاف پژوهش‌های قبلی که از اختیار ترکیبی بهره برده‌اند از "اختیار انتخاب" برای اعمال انعطاف‌پذیری‌های سرمایه‌گذاری در مرحله تجاری‌سازی استفاده و بدین طریق میزان ارزش افزوده برای ترغیب کارآفرین به اعطاء اختیارات مذکور محاسبه می‌شود. در پایان با ارزش‌گذاری یک فناوری موردی از طریق بکارگیری رویکرد پیشنهادی و حصول ارزش افزوده‌ای نزدیک به 36/4 میلیارد ریال در مقایسه با روش مرسوم تنزیل جریان نقدی، مشخص شد که محاسبات یک مورد واقعی با استدلال مطرح‌شده منطبق است.
رفرانس :