نسخه متنی مقاله

مهمان سردبير

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سید سروش  قاضی نوری

  دانشجوي دكتراي مديريت، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران
اطلاعات تماس:
 • سید سروش  قاضی نوری

  Affiliation: دانشجوي دكتراي مديريت، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
رفرانس :