نسخه متنی مقاله

آيا صنايع بالغ مبتنی بر منابع طبيعی می‌توانند به صنايع با فناوری برتر مبدل شوند؟ بررسی تحولات نظام بخشی نوآوری در صنعت بالادستی نفت

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محمد علی زکی

 • علی  ملکی

اطلاعات تماس:
 • محمد علی زکی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • علی  ملکی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
هدف از اين مقاله تحليل تحولات نظام نوآوری بخشی در صنعت بالادستی نفت و شناخت عوامل دخيل در اين تحولات می‌باشد. شواهد جمع‌آوری شده نشانگر آنست که صنعت نفت از اوايل دهه هفتاد ميلادی سه دوره متمايز را تجربه کرده است که درطی آنها شاکله معماری صنعتی و عملکرد نظام نوآوری آن دچار تغييرات زيادی بوده است. اين مطالعه نشان می‌دهد که محرک اصلی گذار از مرحله اول به دوم افت شديد قيمت جهانی نفت بوده است. اين در حالی است که عامل گذار از مرحله دوم به سوم تشکيل تقاضای کيفی متفاوت در صنعت بالادستی بوده که طی آن نياز به اجرای پروژه‌های پيچيده در محل‌های سخت و کمتر در دسترس بيشتر شده و در نتيجه فرصت‌های نوآورانه افزايش چشمگيری داشته است. بر خلاف رويکرد مرسوم در مدل چرخه عمر صنعت که صنايع بالغ را حاوی فرصت‌های نوآورانه چشمگير نمی داند، اين مطالعه نشان می‌دهد که يک صنعت بالغ و جا افتاده نيز می‌تواند به يک صنعت با فناوری بالا و حامل فرصت‌های غنی نوآوری مبدل شود که در آن بازيگران اصلی صنعت جهت پاسخ‌گويی به نيازهای فنی نو فعالانه دست به نوآوری می‌زنند. اين مطالعه همچنين بيانگر آن است که تحولات نظام‌های بخشی نوآوری را می‌توان در چارجوب تعامل ميان تغييرات معماری صنايع و پويايی‌های نوآوری تحليل نمود.
Can a mature resource-based industry become high-tech? Transformations of sectoral innovation systems in upstream petroleum industry آيا صنايع بالغ مبتنی بر منابع طبيعی می‌توانند به صنايع با فناوری برتر مبدل شوند؟ بررسی تحولات نظام بخشی نوآوری در صنعت بالادستی نفت This article analyzes the transformation of sectoral innovation systems in upstream petroleum industry and its drivers. The evidence collected shows that this sector has experienced three distinctive phases since the early 1970s over which both upstream industry architecture and innovation systems have changed in configuration and performance. This study shows that the major driver behind transition from the first to the second period was collapse of oil prices. However the major factor behind transition from the second to the third period was emergence of ‘qualitatively’ different demand for complex upstream projects in harsh and less accessible environments which drove innovation opportunities and pushed emergence of integrated service companies. In contrast to the conventional industry life cycle model this study shows that a mature and established industry can transform to a high-tech sector when major agents in the sector actively participate in the innovation system to meet the new technical requirements. It also shows transformation of sectoral innovation systems can be analyzed in terms of interaction between changes in architectural changes and innovation dynamics. هدف از اين مقاله تحليل تحولات نظام نوآوری بخشی در صنعت بالادستی نفت و شناخت عوامل دخيل در اين تحولات می‌باشد. شواهد جمع‌آوری شده نشانگر آنست که صنعت نفت از اوايل دهه هفتاد ميلادی سه دوره متمايز را تجربه کرده است که درطی آنها شاکله معماری صنعتی و عملکرد نظام نوآوری آن دچار تغييرات زيادی بوده است. اين مطالعه نشان می‌دهد که محرک اصلی گذار از مرحله اول به دوم افت شديد قيمت جهانی نفت بوده است. اين در حالی است که عامل گذار از مرحله دوم به سوم تشکيل تقاضای کيفی متفاوت در صنعت بالادستی بوده که طی آن نياز به اجرای پروژه‌های پيچيده در محل‌های سخت و کمتر در دسترس بيشتر شده و در نتيجه فرصت‌های نوآورانه افزايش چشمگيری داشته است. بر خلاف رويکرد مرسوم در مدل چرخه عمر صنعت که صنايع بالغ را حاوی فرصت‌های نوآورانه چشمگير نمی داند، اين مطالعه نشان می‌دهد که يک صنعت بالغ و جا افتاده نيز می‌تواند به يک صنعت با فناوری بالا و حامل فرصت‌های غنی نوآوری مبدل شود که در آن بازيگران اصلی صنعت جهت پاسخ‌گويی به نيازهای فنی نو فعالانه دست به نوآوری می‌زنند. اين مطالعه همچنين بيانگر آن است که تحولات نظام‌های بخشی نوآوری را می‌توان در چارجوب تعامل ميان تغييرات معماری صنايع و پويايی‌های نوآوری تحليل نمود. Ali Maleki علی ملکی
رفرانس :