نسخه متنی مقاله

مهمان سردبير

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • عبدا... صوفی

 •  

اطلاعات تماس:
 • عبدا... صوفی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 •  

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
سياست حمايت وتوسعه علم، فناوری و صنعت در ايران يکی از بزرگترين دست‌آوردهای انقلاب اسلامی است که بر پايه بنياد فکری صحيح «لازمه استقلال، خود کفا بودن است» استوار است. بر اساس اين بينش درست، ايران در دو دهه گذشته پيشرفت‌های شايان و چشم‌گيری در همه زمينه‌های علمی، فناوری و صنعتی داشته است. يک نمونه از اين پيشرفت‌ها تعداد مقالات علمی است که محققين ايرانی که در دانشگاه‌ها ومراکز تحقيقی داخل کشور فعاليت می‌کنند در فصلنامه‌های علمی بين‌المللی به‌چاپ رسانده‌اند. مطابق آماری که در جدول زير منعکس شده است محققين ايرانی در انشار مقالات علمی به‌خصوص در رشته شيمی و مهندسی در سطح بين‌المللی نقش مهمی داشته‌اند. اين رده‌بندی از بين 197 کشور بدست آمده است. اعداد اعشاری ناشی از تقسيم هر مقاله که مولفين آن از کشورهای مختلفند می‌باشد. برای مثال اگر مقاله‌ای دارای دو نويسنده از دو کشور است هر کشور 0.5 امتياز دريافت می‌کنند. رتبه ايران و تعداد مقالات مولفين ايرانی داخل کشور که در مجلاتISI وSSCI در سال 2007ميلادی به‌چاپ رسيده‌اند رشته تعداد مقالات رتبه رشته تعداد مقالات رتبه شيمي 1320.8 16 علوم حياتي 28 29 مهندسي 655.8 22 زيست شناسي 606.7 32 رياضي 129.3 24 زمين شناسي 138 35 کامپيوتر 47.9 25 نجوم 17.23 38 کشاورزي 153.7 27 روانشناسي 21.32 41 علوم طبي 618.7 28 علوم اجتماعي 28.4 46 فيزيک 600 28 Source: Science & Engineering Indicators, 2010. United States National Science Foundation (http://www.nsf.gov/statistics/seind10/) علاوه بر اين، تعداد و رتبه کشورهائی که در 27 رتبه بالا در چاپ مقالات علمی قرار دارند در جدول زير عرضه می‌شود: تعداد مقالات چاپ شده در تمامی رشته‌ها در سال 2007 در 27 کشور بالای دنيا رتبه کشور تعداد مقالات رتبه کشور تعداد مقالات رتبه کشور تعداد مقالات رتبه کشور تعداد مقالات 1 آمريکا 209694.7 8 ايتاليا 26544 15 تايوان 12742 22 اسرائيل 6623 2 چين 56806 9 اسپانيا 20981 16 برزيل 11885 23 دانمارک 5236 3 ژاپن 52896 10 کره جنوبي 18467 17 سوئد 9914 24 فنلاند 4989 4 انگلستان 47121 11 هندوستان 18194 18 سوئيس 9190 25 يونان 4980 5 آلمان 44408 12 استراليا 17831 19 ترکيه 8638 26 اطريش 4825 6 فرانسه 30740 13 هلند 14210 20 لهستان 7136 27 ايران 4366 7 کانادا 27800 14 روسيه 13953 21 بلژيک 7071 Source: Science & Engineering Indicators, 2010. United States National Science Foundation بحث در چند مورد در رابطه با اين مطلب لازم به‌نظر می‌رسد: اولاً، اين رتبه‌بندی صرفاً در مورد کميت مقالات می‌باشد و بر پايه آن نمی‌توان نظری در مورد کيفيت مقالات داد. بنا براين نبايد ضرب‌المثل معروف «يکی مرد جنگی به از صد هزار» را فراموش کرد. ثانياً، معترضين ممکن است ادعا کنند که استفاده از منابع برای تحقيقات علمی و چاپ مقالات، بخصوص در شرايطی که احتياجات عديده در جامعه وجود دارد اتلاف منابع کمياب است. در جواب اين نوع اعتراضات بايد گفته شود که تحقيقات علمی که اکثرأ خود را در چاپ مقالات منعکس می‌کنند پايه و اساس فناوری‌های نوين می‌باشد. برای مثال، بنا به‌آمار «بنياد ملی علم آمريکا» به 111832 مقاله از 758142 مقاله در جهان که در سال 2007 به‌چاپ رسيده بود در پتنت‌های ثبت شده در آمريکا در آن سال اشاره شده بود. اين نشان آن است که هر چند همه تحقيقات و مقالات ناشی از آنها مثمر ثمر نيستند ولی بدون چنين تحقيقاتی توسعه نوآوری امکان‌پذير نيست. به‌علاوه، بايد توجه کرد که آن‌دسته از مقالاتی که بطور مستقيم در پيشبرد فناوری نقشی نداشته‌اند نقش مهمی در ايجاد زيرساخت علمی جامعه و تقويت تفکری که برای علم، دانش و تحقيق ارزش قائل می‌شود دارند. يک سيستم دانشگاهی را که اصلاً نظام فکری تحقيق در آن موجود نيست تجسم کنيد. آيا در چنين سيستمی علم و دانش توسعه پيدا خواهد کرد؟ جواب به‌اين سئوال حتما منفی است. بنابراين نتيجه می‌گيريم که سرمايه‌گذاری در توسعه و تحقيق برای پيشرفت اقتصادی، رفاه جامعه و در شرايط کنونی بين‌المللی، برای حفظ استقلال کشور ضروری می‌باشد. اميد است که اين آمار انگيزه بيشتری برای محققين ايرانی ايجاد کند تا در آينده رتبه بالاتری در همه علوم برای ايران به دست آورند.
Editirial AWT-SEP مهمان سردبير AWT-SEP AWT-SEP سياست حمايت وتوسعه علم، فناوری و صنعت در ايران يکی از بزرگترين دست‌آوردهای انقلاب اسلامی است که بر پايه بنياد فکری صحيح «لازمه استقلال، خود کفا بودن است» استوار است. بر اساس اين بينش درست، ايران در دو دهه گذشته پيشرفت‌های شايان و چشم‌گيری در همه زمينه‌های علمی، فناوری و صنعتی داشته است. يک نمونه از اين پيشرفت‌ها تعداد مقالات علمی است که محققين ايرانی که در دانشگاه‌ها ومراکز تحقيقی داخل کشور فعاليت می‌کنند در فصلنامه‌های علمی بين‌المللی به‌چاپ رسانده‌اند. مطابق آماری که در جدول زير منعکس شده است محققين ايرانی در انشار مقالات علمی به‌خصوص در رشته شيمی و مهندسی در سطح بين‌المللی نقش مهمی داشته‌اند. اين رده‌بندی از بين 197 کشور بدست آمده است. اعداد اعشاری ناشی از تقسيم هر مقاله که مولفين آن از کشورهای مختلفند می‌باشد. برای مثال اگر مقاله‌ای دارای دو نويسنده از دو کشور است هر کشور 0.5 امتياز دريافت می‌کنند. رتبه ايران و تعداد مقالات مولفين ايرانی داخل کشور که در مجلاتISI وSSCI در سال 2007ميلادی به‌چاپ رسيده‌اند رشته تعداد مقالات رتبه رشته تعداد مقالات رتبه شيمي 1320.8 16 علوم حياتي 28 29 مهندسي 655.8 22 زيست شناسي 606.7 32 رياضي 129.3 24 زمين شناسي 138 35 کامپيوتر 47.9 25 نجوم 17.23 38 کشاورزي 153.7 27 روانشناسي 21.32 41 علوم طبي 618.7 28 علوم اجتماعي 28.4 46 فيزيک 600 28 Source: Science & Engineering Indicators, 2010. United States National Science Foundation (http://www.nsf.gov/statistics/seind10/) علاوه بر اين، تعداد و رتبه کشورهائی که در 27 رتبه بالا در چاپ مقالات علمی قرار دارند در جدول زير عرضه می‌شود: تعداد مقالات چاپ شده در تمامی رشته‌ها در سال 2007 در 27 کشور بالای دنيا رتبه کشور تعداد مقالات رتبه کشور تعداد مقالات رتبه کشور تعداد مقالات رتبه کشور تعداد مقالات 1 آمريکا 209694.7 8 ايتاليا 26544 15 تايوان 12742 22 اسرائيل 6623 2 چين 56806 9 اسپانيا 20981 16 برزيل 11885 23 دانمارک 5236 3 ژاپن 52896 10 کره جنوبي 18467 17 سوئد 9914 24 فنلاند 4989 4 انگلستان 47121 11 هندوستان 18194 18 سوئيس 9190 25 يونان 4980 5 آلمان 44408 12 استراليا 17831 19 ترکيه 8638 26 اطريش 4825 6 فرانسه 30740 13 هلند 14210 20 لهستان 7136 27 ايران 4366 7 کانادا 27800 14 روسيه 13953 21 بلژيک 7071 Source: Science & Engineering Indicators, 2010. United States National Science Foundation بحث در چند مورد در رابطه با اين مطلب لازم به‌نظر می‌رسد: اولاً، اين رتبه‌بندی صرفاً در مورد کميت مقالات می‌باشد و بر پايه آن نمی‌توان نظری در مورد کيفيت مقالات داد. بنا براين نبايد ضرب‌المثل معروف «يکی مرد جنگی به از صد هزار» را فراموش کرد. ثانياً، معترضين ممکن است ادعا کنند که استفاده از منابع برای تحقيقات علمی و چاپ مقالات، بخصوص در شرايطی که احتياجات عديده در جامعه وجود دارد اتلاف منابع کمياب است. در جواب اين نوع اعتراضات بايد گفته شود که تحقيقات علمی که اکثرأ خود را در چاپ مقالات منعکس می‌کنند پايه و اساس فناوری‌های نوين می‌باشد. برای مثال، بنا به‌آمار «بنياد ملی علم آمريکا» به 111832 مقاله از 758142 مقاله در جهان که در سال 2007 به‌چاپ رسيده بود در پتنت‌های ثبت شده در آمريکا در آن سال اشاره شده بود. اين نشان آن است که هر چند همه تحقيقات و مقالات ناشی از آنها مثمر ثمر نيستند ولی بدون چنين تحقيقاتی توسعه نوآوری امکان‌پذير نيست. به‌علاوه، بايد توجه کرد که آن‌دسته از مقالاتی که بطور مستقيم در پيشبرد فناوری نقشی نداشته‌اند نقش مهمی در ايجاد زيرساخت علمی جامعه و تقويت تفکری که برای علم، دانش و تحقيق ارزش قائل می‌شود دارند. يک سيستم دانشگاهی را که اصلاً نظام فکری تحقيق در آن موجود نيست تجسم کنيد. آيا در چنين سيستمی علم و دانش توسعه پيدا خواهد کرد؟ جواب به‌اين سئوال حتما منفی است. بنابراين نتيجه می‌گيريم که سرمايه‌گذاری در توسعه و تحقيق برای پيشرفت اقتصادی، رفاه جامعه و در شرايط کنونی بين‌المللی، برای حفظ استقلال کشور ضروری می‌باشد. اميد است که اين آمار انگيزه بيشتری برای محققين ايرانی ايجاد کند تا در آينده رتبه بالاتری در همه علوم برای ايران به دست آورند. AWT-SEP عبدا... صوفی AWT-SEP $Editirial AWT-SEP مهمان سردبير AWT-SEP AWT-SEP سياست حمايت وتوسعه علم، فناوری و صنعت در ايران يکی از بزرگترين دست‌آوردهای انقلاب اسلامی است که بر پايه بنياد فکری صحيح «لازمه استقلال، خود کفا بودن است» استوار است. بر اساس اين بينش درست، ايران در دو دهه گذشته پيشرفت‌های شايان و چشم‌گيری در همه زمينه‌های علمی، فناوری و صنعتی داشته است. يک نمونه از اين پيشرفت‌ها تعداد مقالات علمی است که محققين ايرانی که در دانشگاه‌ها ومراکز تحقيقی داخل کشور فعاليت می‌کنند در فصلنامه‌های علمی بين‌المللی به‌چاپ رسانده‌اند. مطابق آماری که در جدول زير منعکس شده است محققين ايرانی در انشار مقالات علمی به‌خصوص در رشته شيمی و مهندسی در سطح بين‌المللی نقش مهمی داشته‌اند. اين رده‌بندی از بين 197 کشور بدست آمده است. اعداد اعشاری ناشی از تقسيم هر مقاله که مولفين آن از کشورهای مختلفند می‌باشد. برای مثال اگر مقاله‌ای دارای دو نويسنده از دو کشور است هر کشور 0.5 امتياز دريافت می‌کنند. رتبه ايران و تعداد مقالات مولفين ايرانی داخل کشور که در مجلاتISI وSSCI در سال 2007ميلادی به‌چاپ رسيده‌اند رشته تعداد مقالات رتبه رشته تعداد مقالات رتبه شيمي 1320.8 16 علوم حياتي 28 29 مهندسي 655.8 22 زيست شناسي 606.7 32 رياضي 129.3 24 زمين شناسي 138 35 کامپيوتر 47.9 25 نجوم 17.23 38 کشاورزي 153.7 27 روانشناسي 21.32 41 علوم طبي 618.7 28 علوم اجتماعي 28.4 46 فيزيک 600 28 Source: Science & Engineering Indicators, 2010. United States National Science Foundation (http://www.nsf.gov/statistics/seind10/) علاوه بر اين، تعداد و رتبه کشورهائی که در 27 رتبه بالا در چاپ مقالات علمی قرار دارند در جدول زير عرضه می‌شود: تعداد مقالات چاپ شده در تمامی رشته‌ها در سال 2007 در 27 کشور بالای دنيا رتبه کشور تعداد مقالات رتبه کشور تعداد مقالات رتبه کشور تعداد مقالات رتبه کشور تعداد مقالات 1 آمريکا 209694.7 8 ايتاليا 26544 15 تايوان 12742 22 اسرائيل 6623 2 چين 56806 9 اسپانيا 20981 16 برزيل 11885 23 دانمارک 5236 3 ژاپن 52896 10 کره جنوبي 18467 17 سوئد 9914 24 فنلاند 4989 4 انگلستان 47121 11 هندوستان 18194 18 سوئيس 9190 25 يونان 4980 5 آلمان 44408 12 استراليا 17831 19 ترکيه 8638 26 اطريش 4825 6 فرانسه 30740 13 هلند 14210 20 لهستان 7136 27 ايران 4366 7 کانادا 27800 14 روسيه 13953 21 بلژيک 7071 Source: Science & Engineering Indicators, 2010. United States National Science Foundation بحث در چند مورد در رابطه با اين مطلب لازم به‌نظر می‌رسد: اولاً، اين رتبه‌بندی صرفاً در مورد کميت مقالات می‌باشد و بر پايه آن نمی‌توان نظری در مورد کيفيت مقالات داد. بنا براين نبايد ضرب‌المثل معروف «يکی مرد جنگی به از صد هزار» را فراموش کرد. ثانياً، معترضين ممکن است ادعا کنند که استفاده از منابع برای تحقيقات علمی و چاپ مقالات، بخصوص در شرايطی که احتياجات عديده در جامعه وجود دارد اتلاف منابع کمياب است. در جواب اين نوع اعتراضات بايد گفته شود که تحقيقات علمی که اکثرأ خود را در چاپ مقالات منعکس می‌کنند پايه و اساس فناوری‌های نوين می‌باشد. برای مثال، بنا به‌آمار «بنياد ملی علم آمريکا» به 111832 مقاله از 758142 مقاله در جهان که در سال 2007 به‌چاپ رسيده بود در پتنت‌های ثبت شده در آمريکا در آن سال اشاره شده بود. اين نشان آن است که هر چند همه تحقيقات و مقالات ناشی از آنها مثمر ثمر نيستند ولی بدون چنين تحقيقاتی توسعه نوآوری امکان‌پذير نيست. به‌علاوه، بايد توجه کرد که آن‌دسته از مقالاتی که بطور مستقيم در پيشبرد فناوری نقشی نداشته‌اند نقش مهمی در ايجاد زيرساخت علمی جامعه و تقويت تفکری که برای علم، دانش و تحقيق ارزش قائل می‌شود دارند. يک سيستم دانشگاهی را که اصلاً نظام فکری تحقيق در آن موجود نيست تجسم کنيد. آيا در چنين سيستمی علم و دانش توسعه پيدا خواهد کرد؟ جواب به‌اين سئوال حتما منفی است. بنابراين نتيجه می‌گيريم که سرمايه‌گذاری در توسعه و تحقيق برای پيشرفت اقتصادی، رفاه جامعه و در شرايط کنونی بين‌المللی، برای حفظ استقلال کشور ضروری می‌باشد. اميد است که اين آمار انگيزه بيشتری برای محققين ايرانی ايجاد کند تا در آينده رتبه بالاتری در همه علوم برای ايران به دست آورند. AWT-SEP عبدا... صوفی AWT-SEP
رفرانس :