اعضا نشریه
مدیر مسئول نشریه
 • وحید احمدی
سردبیر نشریات
 • سید سپهر قاضی نوری
  Associate Prof., Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
مدیر اجرایی
 • مینا حاجیان
مدیر فنی
 • احسان رزاقی
هیئت تحریریه
 • محمد رضا آراستی
 • علی پایا
 • حجت ا... حاجی حسینی
 • حسن دانایی فرد
 • بهزاد سلطانی
 • حبیب ا... طباطباییان
 • محمد امین قانعی راد
 • غلامعلی منتظر
 • طاهره میرعماد ی
آدرس
آدرس
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان شيراز جنوبي، خيابان سهيل، پلاك 9، مركز تحقيقات سياست علمي كشور، طبقه سوم