اخبار و تازه های نشریه
تمدید فراخوان
مهلت ارسال مقاله تا پایان آذر ماه 1397 برای ویژه نامه سیاستگذاری ارتقاء دانشگاه به دانشگاه کارآفرین تمدید شد.
کد خبر 1011 تاریخ ارسال 1397/9/17 فایل خبر