اخبار و تازه های نشریه
فراخوان ارسال مقاله
سیاستگذاری ارتقاء دانشگاه به دانشگاه کارآفرین

فراخوان ارسال مقاله

سیاستگذاری ارتقاء دانشگاه به دانشگاه کارآفرین

سردبیر مهمان : دکتر مریم سادات قریشی (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا «س»)

مهلت ارسال مقالات : پایان آبان ماه 1397

اعلام نتایج نهایی: پایان دی ماه 1397

آدرس ایمیل جهت ارسال مقاله : maryamghoraishi@yahoo.com

کد خبر 1010 تاریخ ارسال 1397/4/20 فایل خبر