شناسنامه نشریه
عنوان فارسی : فصلنامه سیاست علم و فناوری
عنوان لاتین : Journal of Science & Technology Policy
نام مخفف : JSTP
ناشر : مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تاریخ مجوز ارشاد : ۱۳۸۶/۱۰/۳
تاریخ موافقت اصولی : ۱۳۸۴/۹/۱۰
مراکز همکاری : انجمن مدیریت فناوری
تاریخ تصویب : ۱۳۸۷/۱/۳۱
نوع نشریه : علمی-پژوهشی مصوب
تاریخ اعتبار : ۱۳۹۶/۶/۶
زبان نشریه : فارسی
دوره انتشار : فصلنامه
ISSN : 2008-0840
نمایه نامه ها Scientific Information Database (SID),ISC
مدیر مسئول: وحید احمدی
سردبیر: سید سپهر قاضی نوری
مدیر اجرایی: مینا حاجیان