خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539576 تاریخ انتشار: ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 12
DOI: 10.22034/jstp.2019.10.4.539576

الگوی عوامل مؤثر بر رشد پایدار شرکت‌های فناور نوپا در ایران

قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان حدود یک دهه است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در حال حاضر بیش از 3000 شرکت دانش‌بنیان در کشور فعالیت می‌کنند که نزدیک به 50 درصد آنها، شرکت‌های نوپا هستند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد پایدار شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا در ایران بوده که به روش مطالعه موردی چندنمونه‌ای انجام شده است. ابتدا با توجه به پیشینه و نظرات خبرگان این حوزه، الگویی اولیه با چهار بُعد و 14 عامل برای مطالعه طراحی و در ادامه، الگوی نظری پیشنهادی فوق‌الذکر برای چهار شرکت دانش‌بنیان متعلق به حوزه‌های فناوری اطلاعات، فناوری زیستی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات اندازه‌گیری مورد بررسی واقع شد. برای مطالعه شرکت‌ها، از رویکرد سه‌گانه اطلاعاتی و اطلاعات حاصل از مستندات، شواهد و آمار و همچنین مصاحبه استفاده و داده‌های گردآوری‌شده از طریق پرسشنامه نیز موجب تقویت نتایج شد. در ادامه، تحلیل درون‌موردی و بین‌موردی بر روی شرکت‌ها انجام گرفت و عوامل موجود در الگوی نظری که دارای تکرار واقعی و تکرار نظری بودند شناسایی شدند. در نهایت هفت عامل، دارای تکرار نظری و هفت عامل نیز دارای تکرار واقعی شناخته شدند که هفت عامل دارای تکرار واقعی، با اطمینان بیشتری قابلیت تعمیم به سایر شرکت‌ها را داشته‌اند و از میان آنها، بُعد ویژگی‌های مؤسسان شرکت دارای بیشترین اثرگذاری است.

شركت‌هاي نوپاي فناور، رشد، شركت‌هاي دانش‌بنيان، مطالعه موردي

جعفر حیدری
رضا نقي زاده
علی محمد میثمی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله :
تعداد دانلود مقاله : 12
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک: j.heydari@ut.ac.ir
  افیلیشن: دانشيار دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه تهران
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوي دكتراي سياست گذاري علم و فناوري، دانشگاه تربيت مدرس
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوي دكتري دانشگاه تهران پرديس البرز
 • رفرنس