خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539573 تاریخ انتشار: ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 63
DOI: 10.22034/jstp.2019.10.4.539573

تحلیل پدیدارشناسانه عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر استفاده از مؤسسات تولید مقاله و پایان‌نامه

شکل‌گیری و گسترش فعالیت مؤسسات موسوم به تولید مقاله و پایان‌نامه، نظام آموزش عالی ایران را با چالش‌های مخاطره‌انگیزی مواجه ساخته‌ که در سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی، تبعاتی را به همراه داشته است. مطالعه حاضر با هدف واکاوی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر گرایش به استفاده از این مؤسسات انجام شده است. پژوهش با رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام و نمونه‌گیری به صورت هدفمند و ملاکی انجام گرفته است. حجم نمونه، وابسته به اشباع نظری داده‌ها بوده که بر این اساس تجربه زیسته 22 نفر از صاحب‌نظران در قلمرو موضوعی مدنظر مورد بررسی عمیق قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از فن مصاحبه نیمه‌ساختمند گردآوری و مبتنی بر راهبرد کلایزی تحلیل شده‌اند. تحلیل داده‌ها به شناسایی و دسته‌بندی پنج دسته از عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر گرایش به استفاده از مؤسسات تولید مقاله و پایان‌نامه شامل عوامل مدیریتی، فرهنگی، نظارتی، آموزشی و فردی منتج شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رونق یافتن مؤسسات مقاله‌نویسی می‌تواند نشاط و پویایی مراکز علمی و دانشگاهی را از درون با چالش‌هایی جدی همراه و آنها را در تحقق رسالت‌شان در ارزش‌آفرینی و زمینه‌سازی رفاه و توسعه پایدار و متوازن جامعه، با مشکلات دوچندان مواجه نماید. کلیدواژه‌ها: مؤسسات تولید مقاله و پایان‌نامه، سرقت علمی، درون‌سازمانی، دانشگاه

مؤسسات توليد مقاله و پايان‌نامه، سرقت علمي، درون‌سازماني، دانشگاه

مجید قاسمی
کیوان صالحی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله :
تعداد دانلود مقاله : 63
  • نویسنده مسئول
  • پست الکترونیک: keyvansalehi@ut.ac.ir
    افیلیشن: عضو هيتعلمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
  • سایر نویسندگان
  • پست الکترونیک: gmajid13@gmail.com
    افیلیشن:
  • رفرنس