خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539488 تاریخ انتشار: ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 268
DOI: 10.22034/jstp.2018.10.3.539488

تحلیل سیاست‌های مورد تأکید اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی

فساد در آموزش عالی پدیده‌ای است که نظام‌های آموزشی همواره با آن درگیر و هزینه‌های هنگفتی بابت آن پرداخته‌اند و هدف مقاله حاضر تدوین یک الگوی دانشگاهی عاری از فساد بر مبنای اسناد فرادستی و قوانین و مقررات نظام آموزش عالی ایران است که در پرتو آن رسالت کلیدی این نظام پیگیری شده و ارتقاء کیفیت آن نیز تأمین شود. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن کیفی می‌باشد. در تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده و با رویکرد استقرایی، محتوای متنی اسناد فرادستی آموزش عالی به عنوان راهبردهای ابلاغی، تحلیل و مفاهیم در قالب کدهای باز و محوری استخراج شدند. ابتدا نمونه‌ای 77تایی از مجموعه قوانین آموزش عالی به صورت غیراحتمالی و هدفمند انتخاب و به واسطه آنها گونه‌شناسی قوانین نظام آموزش عالی ارائه و سپس با تحلیل محتوای 7 سند فرادستی منتخب آموزش عالی و استخراج گزاره‌های الزام‌آور برای دانشگاه‌ها، 19 مفهوم اصلی استخراج شد. مفاهیم استخراج‌شده در قالب چهار رویکرد گروه‌بندی شده‌اند: رویکرد مدیریتی و سیاست‌گذاری در آموزش عالی، تأمین منابع مالی و زیرساختی، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و همچنین اجرای سیاست که پایش و ارزیابی آنها الگویی برآمده از معیارهای اسناد فرادستی آموزش عالی را پدید آورده است. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت اجرایی شدن الگوی استخراج‌شده مطرح شده است.

فساد دانشگاهي، اسناد فرادستي، آموزش عالي، سياست‌گذاري

عبدالحمید صفایی قادیکلایی
مریم قائدی
مهرداد مدهوشي
نادر رازقی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 17
تعداد دانلود مقاله : 268
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک: maryam.ghaedi12@gmail.com
  افیلیشن:
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه تهران
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: -
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشیار گروه اجتماعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تهران
 • رفرنس