خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539437 تاریخ انتشار: ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 169
DOI: 10.22034/jstp.2018.10.1.539437

نامه به سردبیر معادل‌گزینی برای کلمات کلیدی خوشه‌واژه «چارچوب، مدل و ...»

انجمن مدیریت فناوری ایران با هدف تعیین معادل فارسی و همچنین ارائه تعریفی دقیق از واژههای پرکاربرد حوزه مدیریت فناوری و نوآوری کارگروهی را زیر نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژهگزینی تشکیل داده است در نتیجه دور اول فعالیت این کارگروه در سال تعریف و معادل واژه مرتبط در فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصویب و منتشر شده استدور دوم فعالیت این کارگروه از مهر و با حضور نفر از اساتید متخصصان و صاحبنظران آغاز شده است این افراد که پیرو فراخوان انجمن داوطلب شده بودند بیشترین تلیفات مرتبط با این حوزه را دارند این کارگروه بر روی واژههای تخصصی و نیز برخی واژههای عمومی پرکاربردی تمرکز دارد که محل اختلافنظر یا سردرگمی فعالان این حوزه در ترجمه متون و حتی در تعریف پایاننامههای دانشجویی است


مرضیه شاوردی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 2
تعداد دانلود مقاله : 169
  • نویسنده مسئول
  • پست الکترونیک:
    افیلیشن: دانشجوي دكتراي سياست‌گذاري علم و فناوري، دانشگاه علم و صنعت ايران
  • سایر نویسندگان
  • رفرنس